Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izogeoterma
čára spojující místa se stejnou teplotou pod zemským povrchem. Viz též stupeň geotermický.
angl: geoisotherm, isogeotherm slov: izogeoterma rus: изогеотерма něm: Isogeotherme f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: