Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

úkazy atmosférické
starší označení pro atmosférické jevy.
angl: atmospheric phenomena slov: atmosférické úkazy rus: атмосферные явления  1993-a2
podpořila:
spolupracují: