Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

úkazy atmosférické
starší označení pro atmosférické jevy.
angl: atmospheric phenomena; slov: atmosférické úkazy; něm: atmosphärische Phänomene n/pl; rus: атмосферные явления  1993-a2
podpořila:
spolupracují: