Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hustota vzduchu
syn. hmotnost vzduchu měrná – hmotnost jednotky objemu vzduchu. Udává se v kg.m–3 a je převrácenou hodnotou měrného objemu vzduchu. Plochy konstantní hustoty vzduchu se nazývají izopyknickými plochami. Viz též profil hustoty vzduchu vertikální.
angl: air density; slov: hustota vzduchu; něm: Luftdichte f; rus: плотность воздуха  1993-a3
podpořila:
spolupracují: