Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mohutnění anticyklony
syn. zesilování anticyklony – stadium vývoje anticyklony, v němž zesiluje anticyklonální cirkulace a které se na synoptické mapě projevuje vzestupem tlaku vzduchu nebo geopotenciálu ve středu anticyklony. Mohutnění anticyklony začíná objevením první uzavřené izobary nebo izohypsy a končí dosažením nejvyšší hodnoty tlaku vzduchu nebo geopotenciálu. Může trvat několik dnů. Viz též slábnutí anticyklony.
angl: strengthening of an anticyclone slov: mohutnenie anticyklóny něm: Verstärkung der Antizyklone f rus: усиление антициклона  1993-a3
podpořila:
spolupracují: