Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

imise
znečišťující látky přítomné v ovzduší. V důsledku fyzikálních, případně i chemických procesů již došlo k jejich transportu a rozptylu, případně transformaci, čímž se liší od emisí, které se stanovují přímo na zdroji znečišťování ovzduší. Mírou imise je koncentrace znečišťující látky v ovzduší, její mezní přípustná hodnota je označována jako imisní limit. Viz též znečištění ovzduší.
angl: ambient air pollution slov: imisia něm: Immission f rus: иммиссия  1993-a3
podpořila:
spolupracují: