Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

imise
množství znečišťujících příměsí přecházejících z ovzduší na příjemce (receptor). Mírou imise je koncentrace znečišťující látky v ovzduší, vyjadřovaná hmotností na objem (µg.m–3), popř. hmotností příměsi na 1 kg vzduchu. V anglosaské literatuře se setkáváme s vyjádřením ppb (parts per billion), čímž se zpravidla rozumí poměr objemu znečišťujících příměsí k objemu směsi. Viz též emise, transmise exhalátů.
angl: ambient air pollution slov: imisia rus: иммиссия něm: Immission f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: