Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mlha advekčně-radiační
mlha, při jejímž vzniku a trvání současně působí příčiny mlhy advekční a mlhy radiační. Viz též klasifikace mlh Willettova.
angl: advective radiation fog; slov: advekčne-radiačná hmla; něm: Advektions-Strahlungsnebel m; rus: адвективно-радиационный туман  1993-a1
podpořila:
spolupracují: