Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

svit sluneční
v meteorologii zkrácené označení pro trvání slunečního svitu.
angl: sunshine slov: slnečný svit rus: солнечное сияние něm: Sonnenschein m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: