Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oblouk soumrakový
fotometeor, jenž patří k soumrakovým barvám. Vytváří jej stín Země a je pozorován na opačné straně obzoru proti zapadajícímu Slunci. Má tvar kruhové úseče a tmavomodrou barvu, často s fialovým nádechem. Nahoře bývá ohraničen nafialovělým pruhem. Oblouk soumrakový poprvé popsal něm. přírodovědec J. H. Lambert v r. 1760. Okraj soumrakového oblouku bývá při vhodných pozorovacích podmínkách zvýrazněn v podobě Venušina pásu.
angl: crepuscular arc, twilight arc; slov: súmrakový oblúk; něm: Dämmerungsbogen m; rus: сумеречная дуга  1993-a3
podpořila:
spolupracují: