Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klimatologie volné atmosféry
syn. aeroklimatologie – část klimatologie, která pojednává o klimatol. charakteristikách meteorologických prvků a veličin ve volné atmosféře. Pozornost se věnuje především dlouhodobým charakteristikám polí meteorologických prvků (veličin) v jednotlivých výškových a izobarických hladinách a vertikálních řezech atmosférou nebo statistickým charakteristikám odvozených met. veličin s cílem např. jejich parametrizace v systémech (předpovědních) rovnic dynamiky atmosféry. Viz též aerologie.
slov: klimatológia voľnej atmosféry rus: аэроклиматология, климатология свободной атмосферы něm: Klimatologie der freien Atmosphäre f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: