Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

samočištění ovzduší
soubor všech procesů, jejichž výsledkem je snižování množství znečišťujících příměsí v atmosféře. Zahrnuje atmosférickou depozici a chemické reakce v atmosféře. K procesům samočištění ovzduší nepatří šíření příměsí v atmosféře. Viz též znečištění ovzduší, znečišťování ovzduší.
angl: self-cleaning of air slov: samočistenie ovzdušia něm: Selbstreinigung der Atmosphäre f rus: самоочищение воздуха  1993-a3
podpořila:
spolupracují: