Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

intenzita bouřky
intenzita a četnost el. výbojů blesků bouřky na stanici nebo vzdálené bouřky, nikoliv však intenzita průvodních jevů, jako jsou srážky, húlava nebo rychlost nárazů větru. Rozlišuje se bouřka slabá, mírná a silná, přesná kritéria pro určování intenzity bouřky nejsou stanovena. Viz též intenzita bouřkové činnosti.
angl: thunderstorm intensity slov: intenzita búrky rus: интенсивность грозы něm: Gewitterintensität f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: