Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

družice meteorologická polární
zkrácené označení pro meteorologickou družici na polární dráze. Družice s oběžnou dráhou přibližně kolmou na zemský rovník, takže při každém obletu Země přelétá (mimo jiné) i její polární oblasti – odtud název dráhy, resp. skupiny družic. Operativní meteorologické družice na polárních dráhách mají zpravidla oběžnou dobu blízkou 100 minutám a výšku kruhové dráhy přibližně v rozmezí 700 až 1 000 km. Dráha je zpravidla heliosynchronní.
slov: polárna meteorologická družica něm: polarumlaufender Wettersatellit m fr: satellite météorologique polaire m rus: полярные орбитальные спутники  1993-a3
podpořila:
spolupracují: