Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

fáze fenologická
syn. fenofáze – významný, dobře pozorovatelný a periodicky se opakující životní projev rostlin a živočichů, který je podmíněn střídáním sezon a změnami počasí (vývojem povětrnosti), jako např. kvetení, olistění, přílet ptactva aj. Mezi fenologické fáze v širším smyslu patří i polní práce související s pěstováním polních kultur, např. setí, sklizeň aj. Podle objektu fenologických pozorování rozlišujeme fytofenofáze a zoofenofáze. Viz též fytofenologie, zoofenologie, fenogram, izofena.
angl: phenological phase, phenophase slov: fenologická fáza něm: phänologische Phase f fr: stade phénologique m, phénophase f rus: фенологическая фаза, фенофаза  1993-a1
podpořila:
spolupracují: