Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izochasma
syn. izoaurora – čára spojující místa se stejnou četností výskytu polární záře.
angl: isaurore, isochasm slov: izochazma něm: Isochasme f rus: изохасма  1993-a1
podpořila:
spolupracují: