Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bod antisolární
bod na nebeské sféře ležící opačným směrem na přímce směřující od stanoviště pozorovatele ke Slunci. Při poloze Slunce nad (pod) obzorem se antisolární bod nalézá pod (nad) obzorem. Viz též protisvit, oblouky protisluneční, duha.
angl: antisolar point; slov: antisolárny bod; něm: Sonnengegenpunkt m; fr: point antisolaire m, point subanthélique m; rus: антисолярная точка  1993-a3
podpořila:
spolupracují: