Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

změna klimatu
syn. změna klimatická – vývoj klimatu probíhající v uvažovaném časovém měřítku po dlouhou dobu jednostranně, např. směrem k oteplení nebo ochlazení. Týká se buď určitého regionu, nebo Země jako celku, i v tom případě se však může na různých místech projevit různě intenzivně; oteplení či ochlazení bývá např. nejvíce patrné ve vysokých zeměp. šířkách. Příčinou změn klimatu bývá jednostranná změna působení některého z globálně působících klimatických faktorů. Paleoklimatologie detekuje celou řadu změn paleoklimatu v různých časových měřítkách, historická klimatologie studuje změny historického klimatu. Dlouhodobé změny klimatu mohou být při uvažování krátkých časových řad maskovány kolísáním klimatu, naopak s větším odstupem se mohou ukázat být projevem periodicity klimatu. V souvislosti s aktivitou člověka dochází ke kombinaci přirozených a antropogenně podmíněných změn klimatu; význam termínů změna klimatu a klimatická změna je někdy nevhodně zužován ve smyslu antropogenní změny klimatu. Viz též adaptace, mitigace, Mezivládní panel pro klimatickou změnu.
angl: climate change, climatic change slov: klimatická zmena rus: климатическое изменение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: