Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

balon pilotovací
balon z elastického materiálu (plněný obvykle vodíkem), který je vypouštěn volně do atmosféry stoupací rychlostí balonu 1,5 až 3,5 m.s–1 a zaměřován vizuálními prostředky, např. optickým pilotovacím teodolitem k určení výškového větru. Viz též měření větru, měření pilotovací.
angl: pilot balloon; slov: pilotovací balón; něm: Pilotballon m; fr: ballon-pilote m; rus: шар-пилот  1993-a3
podpořila:
spolupracují: