Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

jevy počasí význačné
letecké meteorologii souborné označení pro následující jevy: bouřku, tropickou cyklonu, výrazné čáry instability, kroupy, mírnou a silnou turbulenci, mírnou a silnou námrazu na letadlech, významné závětrné vlny, rozsáhlé písečné nebo prachové bouře, namrzající déšť, popř. ledovku aj. Tyto jevy se někdy zkráceně označují jako význačné počasí. Viz též mapy význačného počasí, informace SIGMET, informace AIRMET, indikátory změny v přistávacích a letištních předpovědích.
angl: significant weather phenomena slov: význačné javy počasia něm: signifikante Wettererscheinungen f/pl rus: характерные явления погоды  1993-a3
podpořila:
spolupracují: