Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

koeficient transmisní
slov: transmisný koeficient; rus: трансмиссионный коэффициент  1993-a3
podpořila:
spolupracují: