Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

akumulace sněhu
1. proces hromadění sněhu vypadáváním tuhých srážek a vzniku sněhové pokrývky, popř. působením větru na zvířený sníh. V tomto smyslu je akumulace sněhu protikladem ablace.
2. Výsledek uvedeného procesu. V planetárním měřítku jsou nejrozsáhlejšími akumulacemi sněhu polární sněhové čepičky. Při akumulaci sněhu v terénu hraje důležitou roli především převládající směr větru a expozice, jež ovlivňují vznik akumulací ve formě sněhových návějí, jazyků a závějí.
angl: accumulation of snow slov: akumulácia snehu něm: Akkumulation von Schnee f rus: аккумуляция снега fr: accumulation de neige f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: