Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

akumulace sněhu
1. proces hromadění sněhu vypadáváním tuhých srážek a vzniku sněhové pokrývky, popř. působením větru na zvířený sníh; v tomto smyslu je akumulace sněhu protikladem ablace;
2. Výsledek uvedeného procesu. V planetárním měřítku jsou nejrozsáhlejšími akumulacemi sněhu polární sněhové čepičky.
Při akumulaci sněhu v terénu hraje důležitou roli především převládající směr větru a expozice, jež ovlivňují vznik akumulací ve formě sněhových návějí, jazyků a závějí.
angl: accumulation of snow; slov: akumulácia snehu; něm: Akkumulation von Schnee f; fr: accumulation de neige f; rus: аккумуляция снега  1993-a3
podpořila:
spolupracují: