Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

konvekce vertikálně mohutná
syn. konvekce hluboká, konvekce pronikavá – konvekce o velkém vertikálním i horizontálním rozsahu, často zasahující celou troposféru a někdy i pronikající 2 až 3 km nad tropopauzu. Jejím projevem jsou konv. bouře.
angl: deep convection, penetrating convection slov: vertikálne mohutná konvekcia něm: hochreichende Konvektion f rus: мощная вертикальная конвекция  2014
podpořila:
spolupracují: