Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

konvekce vertikálně mohutná
konvekce o velkém vertikálním rozsahu, často zasahující celou troposféru a někdy i pronikající 2 až 3 km do stratosféry. Jejím projevem jsou konv. bouře. Nevhodná označení vertikálně mohutné konvekce jsou konvekce hluboká nebo pronikavá.
angl: deep convection; slov: vertikálne mohutná konvekcia; něm: hochreichende Konvektion f; rus: мощная вертикальная конвекция  2014
podpořila:
spolupracují: