Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

meteorologie užitá
angl: applied meteorology; slov: aplikovaná meteorológia; něm: angewandte Meteorologie f; rus: прикладная метеорология  1993-a1
podpořila:
spolupracují: