Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

index lomu akustický
analog indexu lomu elektromagnetického vlnění ve vzduchu pro šíření zvuku v atmosféře.  Lze ho určit jako převrácenou hodnotu druhé odmocniny termodynamické teploty vzduchu.
angl: acoustic refraction index rus: акустический показатель преломления  2020
podpořila:
spolupracují: