Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

metoda Normandova
angl: Normandian method; slov: Normandova metóda; něm: Normand-Methode f; rus: метод Нормана  1993-a3
podpořila:
spolupracují: