Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

metoda Normandova
angl: Normandian method slov: Normandova metóda něm: Normand-Methode f rus: метод Нормана  1993-a3
podpořila:
spolupracují: