Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podpořila:
spolupracují: