Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

předěl větrný
poměrně trvalá hranice v poli větru, oddělující dvě oblasti se značně rozdílnými směry převládajícího větru. Příkladem větrného předělu je osa hřebene vysokého tlaku vzduchu, který v zimě směřuje ze sibiřské anticyklony západně přes střední Evropu nad Francii a v létě z azorské anticyklony přes Španělsko a Francii nad střední Evropu. Je patrná na klimatologických mapách.
angl: wind divide slov: veterné rozhranie něm: Windscheide f rus: ветрораздел  1993-a3
podpořila:
spolupracují: