Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

termopauza
horní vrstva termosféry ve výšce nad 200 km (Prölss, G. W., 2003). Různí autoři uvádějí výšku termopauzy v rozmezí 450 až 700 km. Ve výšce termopauzy se teplota asymptoticky blíží k hraniční hodnotě nazývané teplotou termopauzy neboli exosférickou teplotou, jejíž hodnota je přibližně 1 000 K, ale může se pohybovat v rozmezí 330 až 2 200 K. Termopauza odděluje termosféru a exosféru.
angl: thermopause slov: termopauza něm: Thermopause f rus: термопауза  1993-a3
podpořila:
spolupracují: