Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

smog zimní
angl: winter smog; slov: zimný smog; něm: Wintersmog m; rus: зимний смог  2019
podpořila:
spolupracují: