Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

duha terciární
angl: tertiary rainbow; slov: terciárna dúha; něm: tertiärer Regenbogen m; fr: arc tertiaire m; rus: третичная радуга  1993-a1
podpořila:
spolupracují: