Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

autorita meteorologická
orgán poskytující met. služby. Viz též úřad meteorologický.
angl: meteorological authority; slov: meteorologická autorita; něm: Wetterdienstbehörde; fr: Administration météorologique f, autorité météorologique f, centre météorologique mondial m; rus: метеорологическая администрация, управление по метеорологии  1993-a3
podpořila:
spolupracují: