Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

autorita meteorologická
orgán poskytující met. služby. Viz též úřad meteorologický.
angl: meteorological authority slov: meteorologická autorita něm: Wetterdienstbehörde fr: Administration météorologique f, autorité météorologique f, centre météorologique mondial m rus: метеорологическая администрация, управление по метеорологии  1993-a3
podpořila:
spolupracují: