Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

uzel
syn. knot – jednotka používaná zejména v letecké meteorologii k určování rychlosti větru. Její velikost je dána převodním vztahem:
1 uzel ( 1 kt) = 0,514 79 m. s1= 1,853 2 km. h1,
1 m.s1 = 1,942 54 uzlu.
Uzel je definován jako dráha 1 námořní míle, tj. 1 853,248 m za hodinu. Tato jednotka vznikla v mořeplavectví a používala se hlavně k vyjadřování rychlosti lodi nebo vodního proudu. K měření v uzlech sloužilo zařízení zvané log, na jehož šňůře, opatřené plováky a spouštěné z paluby pohybující se lodi do vody, byly navázány uzly v konstantní vzdálenosti přibližně 15 m. Údaj v uzlech byl dán počtem uzlů prošlých rukama námořníka za 28 s.
angl: knot slov: uzol něm: Knoten m rus: узел  1993-a3
podpořila:
spolupracují: