Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cyklona kvazistacionární
syn. cyklona stacionární – cyklona, která obvykle po dobu několika dní mění svou polohu jen minimálně. Bývá zpravidla cyklonou řídicí, centrální nebo termickou.
angl: quasi-stationary low slov: kvázistacionárna cyklóna něm: quasistationäre Zyklone f fr: dépression quasi-stationnaire f, dépression à caractère semi-permanent f rus: квазистационарный циклон  1993-a3
podpořila:
spolupracují: