Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zostření fronty
syn. zvýraznění fronty – proces, při němž se na atmosférické frontě zvětšuje velikost rozdílů mezi vzduchovými hmotami především v teplotě, ale i u jiných meteorologických prvků. Například na teplých frontách se pozoruje tehdy, pokud postupují v zimním období nad prochlazenou pevninu. Na studené frontě nastává zostření fronty tehdy, pokud postupuje v letním období z oceánu nad přehřátou pevninu. Zostření fronty podmiňuje i denní doba; v zimě v noci se zostřují teplé fronty, v létě ve dne studené fronty. Zostření fronty nemusí nutně vést ke zvýšení aktivity projevů počasí na ní.
angl: intensification of a front, sharpening of a front; slov: zvýraznenie frontu; něm: Frontverschärfung f; rus: обострение фронта  1993-a3
podpořila:
spolupracují: