Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

chod meteorologického prvku
kvantit. změna meteorologického prvku s časem. V klimatologii se sleduje zejména denní a roční chod meteorologického prvku.
angl: course of meteorological element, march of meteorological element; slov: chod meteorologického prvku; něm: Gang der meteorologischen Größe m; rus: ход метеорологического элемента  1993-a1
podpořila:
spolupracují: