Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

chod meteorologického prvku
kvantit. změna meteorologického prvku s časem. V klimatologii se sleduje zejména denní a roční chod meteorologického prvku.
angl: course of meteorological element, march of meteorological element slov: chod meteorologického prvku něm: Gang der meteorologischen Größe m rus: ход метеорологического элемента  1993-a1
podpořila:
spolupracují: