Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

rajonizace klimatologická
vyčleňování klimatických oblastí, podoblastí, okresů apod. v různých měřítkách klimatu vyznačujících se určitou homogenitou klimatických veličin. Klimatologické rajonizace jsou buď obecné, vystihující celkovou prostorovou diferenciaci klimatu, nebo jsou provedeny pro speciální účely, např. zemědělství, stavebnictví aj. Místo termínu rajonizace někteří autoři používají ve stejném smyslu pojmu regionalizace, jiní oba pojmy významově odlišují. Viz též hranice klimatická, kategorizace klimatu, klasifikace klimatu.
angl: climatological regionalization slov: klimatologická rajonizácia něm: klimatologische Regionalisierung f rus: климатологическое районирование  1993-a1
podpořila:
spolupracují: