Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

maximum roční
nejvyšší hodnota meteorologického prvku dosažená v určitém roce.
angl: annual maximum of meteorological element slov: ročné maximum rus: годовой максимум метеорологического элемента něm: Jahresmaximum n  1993-a2
podpořila:
spolupracují: