Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

maximum roční
nejvyšší hodnota meteorologického prvku dosažená v určitém roce.
angl: annual maximum of meteorological element; slov: ročné maximum; něm: Jahresmaximum n; rus: годовой максимум метеорологического элемента  1993-a2
podpořila:
spolupracují: