Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zrcadlení vícenásobné
viz zrcadlení.
angl: multiple mirage; slov: viacnásobné zrkadlenie; něm: multiple Luftspiegelung f; rus: многочисленный мираж  1993-a1
podpořila:
spolupracují: