Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

proud bleskového výboje rázový
jednorázový impulz záporné nebo kladné polarity velmi krátkého trvání (několik desítek nebo stovek µs), který se vyznačuje vysokou amplitudou proudu blesku od 102 do 3.105 A.
angl: lightning current slov: rázový prúd bleskového výboja rus: ударный ток грозового разряда něm: stossartiger Blitzentladungsstrom m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: