Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

proud blesku rázový
jednorázový impulz záporné nebo kladné polarity velmi krátkého trvání (několik desítek nebo stovek µs) v rámci dílčího výboje blesku; vyznačuje se vysokou amplitudou proudu blesku od 102 do 3.105 A.
angl: lightning current; slov: rázový prúd bleskového výboja; něm: stossartiger Blitzentladungsstrom m; rus: ударный ток грозового разряда  1993-b3
podpořila:
spolupracují: