Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

ochlazování advekční
pokles teploty vzduchu v určité oblasti při zemi nebo ve výšce, vyvolaný studenou advekcí. V souladu s definicí advekce teploty je velikost advekčního ochlazování závislá na úhlu advekce a na velikosti rychlosti proudění a teplotního gradientu v advehované vzduchové hmotě. Ve střední Evropě může velikost advekčního ochlazování dosáhnout za 24 h v krajních případech i 20 °C. Advekční ochlazování nastává obvykle po přechodu studené fronty. Viz též vpád studeného vzduchu.
angl: advective cooling slov: advekčné ochladzovanie něm: advektive Abkühlung f rus: адвективное охлаждение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: