Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mapa aerologická
angl: aerological chart slov: aerologická mapa rus: аэрологическая карта něm: aerologische Karte f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: