Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

radioatmometr
přístroj k měření účinku slunečního záření na výpar vody z listů rostlin. Viz též transpirace, atmometr.
angl: radio atmometer slov: rádioatmometer něm: Radio-Atmometer n rus: радиоатмометр  1993-a0
podpořila:
spolupracují: