Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

radioatmometr
přístroj k měření účinku slunečního záření na výpar vody z listů rostlin. Viz též transpirace, atmometr.
angl: radio atmometer; slov: rádioatmometer; něm: Radio-Atmometer n; rus: радиоатмометр  1993-a0
podpořila:
spolupracují: