Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

obsah oblaku vodní
úhrnná hmotnost kapalných a tuhých částic vody v jednotce objemu oblaku, popř. mlhy. Vyjadřuje se v kg.m–3 nebo tradičně v g.m–3. V odborné literatuře se setkáváme s užitím zkratky CWC (z angl. Cloud Water Content). Viz obsah vodní kapalný, obsah vodní ledový.
angl: cloud water content slov: vodný obsah oblaku něm: Wassergehalt der Wolke m rus: водность облаков  1993-a3
podpořila:
spolupracují: