Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

měření aerologické
zjišťování parametrů v mezní vrstvě atmosféry a ve volné atmosféře aerol. přístroji, zápis výsledků měření a jejich zpracování stanoveným způsobem. Aerol. měření je v současné době většinou automatizované. V minulosti záznam údajů (např. z radiosond) a jejich zpracování prováděl aerol. pozorovatel. Pro aerol. měření se používají radiosondy, ozonové sondy, radiolokátory, raketové sondy, letadlové měřicí přístroje a jiné tech. prostředky. Viz též aerologie, pozorování aerologické, měření radiosondážní, měření pilotovací, měření meteorologických prvků v mezní vrstvě a ve volné atmosféře, sondáž ovzduší.
angl: aerological measurement slov: aerologické meranie něm: aerologische Messung f rus: аэрологическое измерение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: