Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teploměr insolační
teploměr, jehož nádobka je pokryta sazemi, a proto se chová přibližně jako absolutně černé těleso. Je umístěn ve vakuovaném skleněném obalu. Teplotní rozdíl údaje insolačního teploměru a teploty okolního vzduchu měl být mírou intenzity dopadajícího krátkovlnného záření a tvořil součást dnes již málo používaného pyranometru Aragova–Davyova.
angl: black-bulb thermometer slov: inzolačný teplomer něm: Insolationsthermometer n rus: зачерненный термометр  1993-a2
podpořila:
spolupracují: