Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pluviogram
viz ombrograf.
angl: pluviogram slov: pluviogram něm: Pluviogramm n rus: плювиограмма  1993-a3
podpořila:
spolupracují: