Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pluviogram
viz ombrograf.
angl: pluviogram; slov: pluviogram; něm: Pluviogramm n; rus: плювиограмма  1993-a3
podpořila:
spolupracují: