Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

kinematika atmosféry
část dynamické meteorologie, která se zabývá popisem pohybu vzduchových částiczemské atmosféře bez ohledu na jeho příčiny. Poznatky kinematiky atmosféry vyplývají z klasické mechaniky a aplikují se prakticky ve všech odvětvích meteorologie.
angl: kinematics of atmosphere slov: kinematika atmosféry rus: кинематика атмосферы něm: Kinematik der Atmosphäre f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: