Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

balneoklimatologie
Termín se skládá z lat. balneum „lázně“ a slova klimatologie.
slov: balneoklimatológia; něm: Balneoklimatologie f, Heilklimatologie f; fr: climatologie médicale f; rus: бальнеоклиматология, курортная климатология  1993-a1
podpořila:
spolupracují: