Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izoecho
radiolokaci čára spojující body se stejnou intenzitou signálu odraženého od sledovaného cíle nebo body se stejnou radiolokační odrazivostí. Též název technického zařízení starších analogových radarů ke konturování cílů prostřednictvím zařazení kalibrovaných útlumů (uváděných v dB).
angl: isoecho slov: izoecho něm: Isoecho n rus: изоэхо  1993-a3
podpořila:
spolupracují: