Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

ekoklima
obecné označení pro klimatické podmínky, hodnocené z hlediska životních funkcí organizmů. Ekologický přístup však vyžaduje, aby organizmy byly studovány ve vztahu k celému souboru vnějších faktorů, který zahrnuje jak podmínky abiotické, k nimž patří podmínky klimatické, tak i podmínky biotické. Otázkami ekoklimatu se zabývá ekologická klimatologie.
angl: ecoclimate slov: ekoklíma rus: экоклимат fr: écoclimat m něm: Ökoklima n  1993-a2
podpořila:
spolupracují: