Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

anticyklona severoatlantická
angl: North Atlantic anticyclone; slov: severoatlantická anticyklóna; něm: Nordatlantische Antizyklone f; fr: anticyclone des Açores m; rus: североатлантический антициклон  1993-a1
podpořila:
spolupracují: